ประวัติความเป็นมา

จากการที่ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอย่างเป็นรูปธรรม เกิดเป็นโอกาสในการรวมตัวของผู้ชำนาญการด้านลม และนักพัฒนาโครงการมืออาชีพในหลากหลายสาขา

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเข้ามาเป็นผู้นำในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นเวลาเกือบทศวรรษที่บริษัทฯ ได้ใช้เวลาศึกษาศักยภาพ และแหล่งพลังานลมในพื้นที่ยุทรศาสตร์ต่างๆ

วันนี้ บริษัทฯ เป็นไปมากกว่านักพัฒนาโครงการฯ หากแต่องค์ความรู้ที่ได้สะสมมานั้น ทำให้บริษัทเป็นเสมือนสถาบันและองค์ทรที่พร้อมเดินหน้าปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืน เราอยากเห็นบทบาทที่สำคัญของพลังงานธรรมชาติในการทำหน้าที่เป็นพลังงานหลัก ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต