We Hunt Wind for Energy​

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
INTER FAR EAST WIND INTERNATIONAL CO., LTD.

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัทฯ นำโครงการผ่านวิกฤตและแก้โจทย์ อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่บริษัททำงานกันอย่างหนักหน่วง iWind ก้าวข้ามปีพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ ภายใต้นโยบายคุณภาพขององค์กร ที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าแบบทั่วไป สู่ยุคของพลังงานดิจิตอลและโอกาสในการผสมผสานพลังงานทดแทนกับรูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ เราดำเนินธุรกิจจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ไปสู่การพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นๆ ภายใต้ระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001, 14001 และ 45001
3
1
2
4

Wind Power Technology

แนะนำให้รู้จัก......

นางสาวววิภาวรรณ ปานยืน

นางสาววิภาวรรณ ปานยืน
ชื่อเล่น : แอน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

          ดิฉันมีความโชคดี ความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสิ่งดีๆผ่านกิจกรรมหลายๆกิจกรรม เช่น บทบาทการให้ความรู้เชิงนวัฒกรรม, พลังงานทดแทน และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ แก่สถาบัน หน่วยงานและประชาชนทั่วไป การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการออกบูธให้ความรู้รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา การมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบโครงการฯ เช่น การมอบเงินสนันสนุนกิจกรรมงานบุญงานประเพณีในท้องถิ่น และอีกมากมาย การเปิดพื้นที่ภายในโครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น การปลูกป่าชายเลน การเก็ยขยะชายหาด และการให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ ภาคเอกชน และ ดิฉันดีใจที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกับ ทีม iWind และดิฉันจะตั้งใจทำงาน มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ ขอเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆในการจับมือ ร่วมเดินทาง และนำพาองค์กรให้เติบโตยิ่งๆขึ้นไป

Scroll to Top