บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Inter Far East Wind International Co., Ltd.

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัทฯ นำโครงการผ่านวิกฤตและแก้โจทย์ อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่บริษัททำงานกันอย่างหนักหน่วง iWind ก้าวข้ามปีพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ ภายใต้นโยบายคุณภาพขององค์กร ที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าแบบทั่วไป สู่ยุคของพลังงานดิจิตอลและโอกาสในการผสมผสานพลังงานทดแทนกับรูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ เราดำเนินธุรกิจจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ไปสู่การพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นๆ ภายใต้ระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001, 14001 และ 45001

ข่าวสารและกิจกรรม

iWind ร่วมงานประชาสัมพันธ์ คพข. รุ่น 4

iWind ร่วมงานประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 (สำนักงาน กกพ.)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ … iWind ร่วมงานประชาสัมพันธ์การสรรหาคณ.........

อ่านต่อ

iWind ร่วมกับ สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อ … iWind ร่วมกับ สำนักงานแรงงาน จังหวั.........

อ่านต่อ

We Hunt Wind for Energy

Scroll to Top