We Hunt Wind for Energy​

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
INTER FAR EAST WIND INTERNATIONAL CO., LTD.

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัทฯ นำโครงการผ่านวิกฤตและแก้โจทย์ อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่บริษัททำงานกันอย่างหนักหน่วง iWind ก้าวข้ามปีพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ ภายใต้นโยบายคุณภาพขององค์กร ที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าแบบทั่วไป สู่ยุคของพลังงานดิจิตอลและโอกาสในการผสมผสานพลังงานทดแทนกับรูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ เราดำเนินธุรกิจจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ไปสู่การพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นๆ ภายใต้ระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001, 14001 และ OHSAS 18001
3
1
2
4

แนะนำให้รู้จัก......

นางอุลัยวรรณ อุ่นกำเนิด

นางอุลัยวรรณ อุ่นกำเนิด
ชื่อเล่น : อ๋อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทั่วไป

          จากวันนั้นถึงวันนี้การที่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งได้เรียนรู้การบริหารงานหลายๆ ด้าน จึงได้มีข้อคิดที่ว่า จงอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง เพราะโลกแห่งการทำงานเต็มไปด้วยการแข่งขัน โอกาสมักเป็นของผู้ที่พร้อมกว่าเสมอ เพราะฉะนั้น อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้เป็นผู้ที่พร้อมสำหรับทุกโอกาส อีกทั้งการพัฒนาไม่ได้เกิดขึ้นได้จากคำชม ถึงแม้ว่าคำชมจะเป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างก็อยากได้ยิน แต่อย่ากลัวคำติ เพราะคำติจะเป็นตัวชี้ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของเรา เมื่อรู้ถึงจุดอ่อนก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างตรงจุด และคำติชมยังเป็นเสมือนแรงผลักดันที่ช่วยให้เราก้าวข้ามคำดูถูกนั้นไปได้

          จงเรียนรู้ที่จะสนุกกับทุกนาทีของชีวิต จงมีความสุข ณ ตอนนี้ อย่ารอให้สิ่งที่อยู่นอกตัวเรามาทำให้เรามีความสุขในอนาคต และควรใช้เวลาอย่างมีค่าจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือกับครอบครัว ขอให้ทุกนาทีมีแต่ความสุขตลอดไป

Wind Power Technology