บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Inter Far East Wind International Co., Ltd.

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัทฯ นำโครงการผ่านวิกฤตและแก้โจทย์ อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่บริษัททำงานกันอย่างหนักหน่วง iWind ก้าวข้ามปีพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ ภายใต้นโยบายคุณภาพขององค์กร ที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าแบบทั่วไป สู่ยุคของพลังงานดิจิตอลและโอกาสในการผสมผสานพลังงานทดแทนกับรูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ เราดำเนินธุรกิจจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ไปสู่การพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นๆ ภายใต้ระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001, 14001 และ 45001

ข่าวสารและกิจกรรม

We Hunt Wind for Energy

Scroll to Top