คณะกรรมการ

ดร.สุเมธ สุทธภักติ

ดร.สุเมธ สุทธภักติ
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

คุณธนคิณ ชัยรัตน์

นายธนคิณ ชัยรัตน์
กรรมการบริหาร

นายหาญ-เชี่ยวชาญ

นายหาญ เชี่ยวชาญ
กรรมการบริษัท

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 16.39 น.

Scroll to Top