งานรับล่าลม

DCIM100MEDIA

พลังงานลม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม ทำให้วัตถุต่าง ๆ เกิดการปลิวลอยได้ ลมเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามนุษย์จึงได้พัฒนาออกแบบกังหันลม ที่มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โดยใช้หลักความรู้ด้านพลศาสตร์ของลมและหลักของวิศวกรรมในแขนงต่าง ๆ เพื่อนำพลังงานมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

การบริการของเราประกอบไปด้วย

– การให้คำปรึกษาด้านการเลือกพื้นที่

– การติดตั้งเสาวัดลม

– การออกแบบกังหัน

– การติดตั้งกังหัน

– การสร้างโครงการกังหันลม

– การวิจัยและพัฒนาโครงการ

– การดูแลและซ่อมบำรุงกังหันลม เป็นต้น

DCIM100MEDIA
Scroll to Top