ประวัติบริษัท

INTER FAR EAST WIND INTERNATIONAL CO., LTD.

จากการที่ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอย่างเป็นรูปธรรม เกิดเป็นโอกาสในการรวมตัวของผู้ชำนาญการด้านลม และนักพัฒนาโครงการมืออาชีพในหลากหลายสาขา ก่อตั้งขึ้นมาเป็นบริษัท กรีนโกรท จำกัด (ชื่อเดิมของบริษัท)

ในปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ.2552) บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเข้ามาเป็นผู้นำในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ทั้งใน และต่างประเทศ จนเป็นเวลาเกือบทศวรรษที่บริษัทฯ ได้ใช้เวลาศึกษาศักยภาพ และแหล่งพลังงานลมในพื้นที่ยุทรศาสตร์ต่างๆ

วันนี้ บริษัทฯ เป็นมากกว่านักพัฒนาโครงการ หากแต่องค์ความรู้ที่ได้สะสมมานั้น ทำให้บริษัทเป็นเสมือนสถาบันและองค์กรที่พร้อมเดินหน้าปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืน เราอยากเห็นบทบาทที่สำคัญของพลังงานธรรมชาติในการทำหน้าที่เป็นพลังงานหลัก ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต

ต้นปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) เราจึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์สท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWIND และเดินหน้าในการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ

Scroll to Top