โครงการของเรา

โครงการในประเทศ

โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

  • ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์
  • ตั้งอยู่บริเวณหาดเบี้ยซัด แยกเนินตาขำ
  • ที่ตั้ง ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ประกอบด้วยกังหัน 4 ต้น กำลังผลิตต้นละ 2.5 เมกะวัตต์
  • พื้นที่โครงการกว่า 192 ไร่
Scroll to Top