iWind ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง 10 MW นำโดยคุณธวัชชัย ธนะเศวตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการฯ และคณะทีมงาน ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านพลังงานทดแทน (พลังงานลม) และเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯ ซึ่งมีกิจกรรม ถาม-ตอบ มอบของรางวัลให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีส่วนราชการและเด็กนักเรียนให้ความสนใจในเรื่องพลังงานทดแทน เข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่อง

Scroll to Top