ข่าวสารองค์กร

iWind ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง 1 …

iWind ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2565 Read More »

iWind ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่2/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย ธนะเศวตร ผอ.สำนักโครง …

iWind ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่2/2565 Read More »

iWind เข้าพบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าห …

iWind เข้าพบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »

iWind ถวายพัดลมติดตั้งเพดาน จำนวน 10 ตัว ให้แก่วัดกาญจนาราม

วันที่ 16  พฤษภาคม 2565 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ …

iWind ถวายพัดลมติดตั้งเพดาน จำนวน 10 ตัว ให้แก่วัดกาญจนาราม Read More »

Scroll to Top