ข่าวสารองค์กร

iWind เข้าพบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าห …

iWind เข้าพบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »

iWind ถวายพัดลมติดตั้งเพดาน จำนวน 10 ตัว ให้แก่วัดกาญจนาราม

วันที่ 16  พฤษภาคม 2565 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ …

iWind ถวายพัดลมติดตั้งเพดาน จำนวน 10 ตัว ให้แก่วัดกาญจนาราม Read More »

iWind เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อ …

iWind เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2565 Read More »

iWind ร่วมงานแถลงความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

วันที่ 20 เมษายน 2565 คุณธนิมณ จิรเสวกศีล ผู้จัดการอาวุ …

iWind ร่วมงานแถลงความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก Read More »

Scroll to Top