ข่าวสารองค์กร

iWind ให้สัมภาษณ์ สำนักข่าว Thai PBS เพื่อขอติดตามกระแสพลังงานลมที่ประสมความสำเร็จในประเทศไทย

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ …

iWind ให้สัมภาษณ์ สำนักข่าว Thai PBS เพื่อขอติดตามกระแสพลังงานลมที่ประสมความสำเร็จในประเทศไทย Read More »

สำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)

iWind ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2559 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิ …

iWind ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน Read More »

Scroll to Top