iWind ถวายพัดลมติดตั้งเพดาน จำนวน 10 ตัว ให้แก่วัดกาญจนาราม

วันที่ 16  พฤษภาคม 2565 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง 10 MW นำโดย ผู้อำนวยการสำนักโครงการปากพนัง นายธวัชชัย ธนะเศวตร (ตัวแทนผู้บริหารบริษัทฯ) ร่วมกับทีมงาน และคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางพระ นำโดยนายวานิช นาคมาศ (นายกเทศบาลตำบลบางพระ) และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบางพระ ร่วมดำเนินงานจัดพิธีถวายพัดลมติดตั้งเพดาน จำนวน 10 ตัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและประโยชน์แก่วัด พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน  ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ในขณะที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม นั่งปฏิบัติธรรมหรือมีกิจกรรมต่างๆ ภายในศาลาเอนกประสงค์ของวัดกาญจนาราม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565  ซึ่งเป็นวันสำคัญตามประเพณีของพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก 

Scroll to Top