ประจำเดือนธันวาคม 2566

10 ธันวาคม2566

ESQR’s Quality Achievements Award 2023

ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานบริษัท iWind เข้ารับรางวัลเชิดชู เกียรติองค์กรต้นแบบ “ESQR’s Quality Achievements Award 2023 in the GOLD CATEGORY” จากการประเมินโดยสถาบัน European Society for Quality Research (ESQR) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 หรือ COP 28 ณ นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการรับรองความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพการดำเนินงานของบริษัท การเป็นองค์กรต้นแบบของการดำเนินธุรกิจที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานและมีคุณภาพ